Kongre Başkanları
Betül Sözeri ve Nuray Aktay Ayaz
Kongre Bilimsel Sekreterleri
Ezgi Deniz Batu

Özge Altuğ Gücenmez

Kübra Öztürk

Mustafa Çakan
Çocuk Romatoloji Derneği Başkanı
Özgür Kasapçopur
Çocuk Romatoloji Yönetim Kurulu
Seza Özen

Şevket Erbil Ünsal

Yelda Bilginer

Betül Sözeri

Nuray Aktay Ayaz

Balahan Bora Makay