BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI ve BİLGİLENDİRME

SON TESLİM TARİHİ

Son bildiri özeti gönderme tarihi 31 Ocak 2023, saat 23:55'tir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

GENEL KURALLAR

• Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
• Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakterleri kullanmak mümkün değildir.
• Bildiri özeti başlığı otomatik olarak büyük harf ile değiştirilecektir.
• İki adet tablo ve bir adet grafik/resim eklenebilir.
• Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
• İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
• Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

Bilimsel komite değerlendirilmesi sonucu, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Ret” mektupları olarak e-posta adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi “Abstract Module”dan da sonuçları takip edebilirsiniz.

ÖNEMLİ

• Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile yayımlanacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı – anlaşılabilir olması ve üzerine değişiklik yapılmaması önem taşımaktadır.
Bildiriyi bilimsel komiteye gönderdikten sonra bildiride hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Örnek; yazar değişikliği, sunan yazar değişikliği vs. yapılmayacaktır.
• Bilimsel komiteye gönderilen bildiriler hiçbir şekilde geri çekilmeyecektir.

GERİ BİLDİRİM

Bildirilerin kabul edilip edilmediği ile ilgili bildirim son gönderim süresinden 2 hafta sonra yapılacaktır.
Haberleşmeyi kolaylaştırmak için, e-posta yoluyla ön kabul/ret bildirimleri gönderilecektir; bu nedenle e-posta adreslerinize son gönderim süresinden 2 hafta sonrasına kadar yazılı bir bildirim almadıysanız, lütfen iletişim sekmesinde bulunan adresler ile irtibata geçiniz.
*Bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız ve ek yardım için iletişim sekmesinde bulunan e-posta adresleri ile irtibata geçiniz.