Bilimsel Program

12 ARALIK 2020, CUMARTESİ
TOPLANTI SALONU
09:00 - 09:15

Açılış Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Seza Özen, Dr. Erbil Ünsal, Dr. Özgür Kasapçopur

Çocuk Romatoloğu Olmanın Dayanılmaz Hafifliği
Dr. Yelda Bilginer

09:15 - 10:00

Juvenil İdiyopatik Artritte Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları: Dr. Zübeyde Gündüz, Dr. Kenan Barut, Dr. Mustafa Çakan

 

Oligo-Poli JIA
Dr. Fatma Aydın

 

Sistemik JIA
Dr. Sümeyra Özdemir Çiçek

 

Juvenil Spondilit-Sakroiilit
Dr. Özge Altuğ Gücenmez

10:00 – 10:15

ARA

10:15 – 11:15

Uydu Sempozyumu – NOVARTIS
Tanıdan Tedaviye Otoinflamatuar Hastalıklar
Oturum Başkanları: Dr. Seza Özen, Dr. Özgür Kasapçopur


Otoinflamatuar Hastalıkların Yönetimi: Kontrol Kimde?
Dr. Seza Özen

Sistemik JIA Tedavisinde Neredeyiz? Canakinumab Uzun Dönem Sonuçları
Dr. Özgür Kasapçopur

11:15 - 11:30

ARA

11:30 - 12:30

Uydu Sempozyumu – ABBVIE
HUMIRA ile Jüvenil İdiyopatik Artrit Tedavisi ve Dahası
Oturum Başkanı: Dr. Erbil Ünsal


JIA ve Ekstraartiküler Manifestasyonlar
Dr. Betül Sözeri

JIA İlişkili Üveit
Dr. Esra Kardeş

12:30 – 12:45

ARA

12:45 - 13:15

Sözel Bildirileri Sunumları - Juvenil İdiopatik Artrit
Oturum Başkanları: Dr. Sevcan Bakkaloğlu, Dr. Zelal Ekinci, Dr. Metin Kaya Gürgöze, Dr. Ferhat Demir, Dr. Edibe Ünal


SS01
Psöriasis Tanılı Çocuk Hastaların Kas-İskelet Sistemi Şikayetlerinin ve Aşil Entez Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
Dr. Şerife Gül Karadağ


SS02
Jüvenil İdiyopatik Artrit Hastalarının Periferik Kan ve Sinoviyal Sıvılarında Tükenmiş T Hücre Profillerinin İncelenmesi
Dr. Erdal Sağ


SS03
Romatoloji Hastalarında Hastane Malnütrisyonu ve Malnütrisyon Skorlamaları
Dr. Sebla Güneş


SS04
Jüvenil İdiyopatik Artrit Tanılı Çocuklarda Uyku Bozuklukları ve Depresyon Sıklığının Araştırılması
Dr. Gülçin Otar Yener


SS05
Metotreksat Alan Jüvenil İdiyopatik Artrit Hastalarında Elastografi ile Karaciğer Elastikiyetinin Değerlendirilmesi
Dr. Sümeyra Özdemir Çiçek


SS06
Erken Dönem Risk Faktörlerinin Jüvenil İdiyopatik Artrit Hastalığındaki Rolü
Dr. Oya Köker Turan

13:15 – 14:00

ÖĞLE ARASI

14:00 – 15:00

Uydu Sempozyumu – ROCHE
Sistemik ve Poliartiküler JIA’da Actemra Deneyimi
Oturum Başkanları: Dr. Seza Özen

Vaka Paylaşımları
Dr. Yelda Bilginer
 

Vaka Paylaşımları
Dr. Özgür Kasapçopur

15:00 – 15:15

ARA

15:15 – 16:10

Sistemik Lupus Eritematosus
Oturum Başkanları: Dr. Sevgi Mir, Dr. Özlem Aydoğ, Dr. Rabia Miray Ekinci

 

Sistemik Lupus Eritematozusda Güncel Gelişmeler
Dr. Sibel Balcı

 

Sistemik Lupus Eritematozus Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Dr. Kübra Öztürk

 

Anti Fosfolipid Antikor Sendromu Güncel Gelişmeler
Dr. Selcan Demir

 

Sözel Sunumlar


SS07
İzole Anti Nükleer Antikor Pozitifliği Nedeniyle Yönlendirilen Hastaların Uzun Dönem Takip Sonuçları (Ön Rapor)
Dr. Mehmet Yıldız

16:10 – 16:25

ARA

16:25 – 17:10

Çocukluk Çağı Otoimmun Hastalıklar
Oturum Başkanları: Dr. Harika Alpay, Dr. Ayşe Öner, Dr. Amra Adroviç, Dr. Hafize Emine Sönmez

 

Juvenil Dermatomiyozitte Güncel Gelişmeler
Dr. Erdal Sağ

 

Sklerodermada Güncel Yaklaşımlar
Dr. Ceyhun Açarı

 

Sözel Sunumlar

SS09
Pediatrik Skleroderma Sağlık Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Dr. Arzu dağ

SS10
Sağlıklı Çocuklarda Tırnak Yatağı Kapiller Yapısının Özelliklerinin Tanımlanması; Pilot Çalışma
Dr. Hatice Adıgüzel Dündar


SS11
Jüvenil Sistemik Skleroz’da Tedavi Yöntemleri Ve Biyolojik Ajanların Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Amra Adrovic Adrovic

17:10 – 17:20ARA
17:20 – 18:10

Otoinflamuvar Hastalıkta Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları: Dr. Rezan Topaloğlu, Dr. Balahan Bora Makay, Dr. Güzide Aksu, Dr. Huri Özdoğan

 

Otoinflamuvar Hastalıkta Tanıda Güncel Gelişmeler
Dr. Hatice Adıgüzel Dündar

 

Sözel Sunumlar

SS12
Ailevi Akdeniz Ateşi Tedavisinde Kolşisin Dozu Önerileri ve Kolşisin Direnci/İntoleransının Tanımlanması
Dr. Erdal Sağ


SS13
Kolşisin Preparatlarının Etkinlik ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması: Colchicine Opocalcium A Geçmenin Faydası Var mı?
Dr. Serkan Türkuçar


SS14
Kolşisine Dirençli Pediatrik Aaa Hastalarında Anti-Il1 Tedavisi - Helıos Veri Tabanı Verileri
Dr. Müşerref Kasap


SS15
Ailevi Akdeniz Ateşi ile Takipli Hastalarda D Vitamini Düzeyi İle Hastalık Ağırlık Skoru Arasındaki İlişki
Dr. Vildan Güngörer


SS16
Kolşisin Dirençli Ailevi Akdeniz Ateşi Vakalarında Kanakinumab Tedavisinin Etkinliği
Dr. Burcu Bozkaya Yücel


SS17
Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalığının Takibinde Saa Crp Den Daha Yararlı Bir Belirteç midir?
Dr. Mert Öztaş


SS18
Dirençli Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Yurt Dışı Kolşisin Tedavisinin Değerlendirilmesi
Dr. Esra Bağlan

13 ARALIK 2020, PAZAR
TOPLANTI SALONU
09:00 - 10:30

Çocuk Romatolojisi Pratiğinde COVID-19 (Olgu Paylaşımı)
Oturum Başkanları: Dr. Selçuk Yüksel, Dr. Serdal Uğurlu, Dr. Ezgi Deniz Batu Akal, Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan

 

Biyolojik Tedavi Alan Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Deneyimi
Pandemi Döneminde Romatizmalı Çocuk  İzlemi ve Koruyucu Önlemler


Olgu Sunumu: 
Dr. Elif Çelikel
Tartışmacı: Dr. Özgür Kasapçopur

 

Pediatrik Multisistemik Hiperinflamatuvar Sendrom


Olgu Sunumu:
Dr. Gülçin Otar Yıldırım
Tartışmacı: Dr. Betül Sözeri

10:30 – 10:40

ARA

10:40 - 11:10

Çocuk Romatolojide Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları: Dr. Hakan Poyrazoğlu, Dr. Osman Dönmez, Dr. Semanur Özdel

 

Biyolojik Tedavi Alanlarda Enfeksiyonlar
Dr. Deniz Gezgin Yıldırım

 

Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarında Aşılama
Dr. Şerife Gül Karadağ

11:10 - 11:30

ARA

11:30 - 12:30

Uydu Sempozyumu - AMGEN
Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde AMGEVITA ile Klinik Deneyimler
Oturum Başkanı: Dr. Özgür Kasapçopur


Vaka Paylaşımları
Dr. Nuray Aktay Ayaz
Dr. Betül Sözeri

12:30 - 13:15

ÖĞLE ARASI

13:15 - 14:00

Çocukluk Çağı Vaskülitleri
Oturum Başkanları: Dr. Mukaddes Kalyoncu, Dr. Necil Kütükçüler, Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Salih Kavukçu

 

ANCA İlişkili Vaskülitler ve Tedavi
Dr. Zahide Tekin

 

Kawasaki Hastalığı
Dr. Nihal Şahin

 

Sözel Sunumlar


SS19
Takayasu Arteriti Çocuklarda Daha mı Ağır Seyreder?
Dr. Ümmüşen Kaya Akca


SS20
Kawasaki Hastalığı Tanısı Alan 1 Yaş Altı ve 1 Yaş Üzeri Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
Dr. Figen Çakmak


SS21
Çocukluk Çağı Poliarteritis Nodoza Klinik Seyri ve Tedavi Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Pakize Nilüfer Akpınar Tekgöz

14:00 - 14:30

Sözel Bildiri Sunumları - Nadir Hastalıklar
Oturum Başkanları: Dr. Esra Baskın, Dr. Ozan Özkaya, Dr. Ruhan Düşünsel, Dr. Afig Berdeli

SS22
Çocuklarda Romatizmal Bulgularla Gelen Genetik Hastalıklar
Dr. Ümmüşen Kaya Akca


SS23
Blau Sendromu ve H Sendromu Ortak Özelliği: Kamptodaktili
Dr. Mustafa Çakan


SS24
Igg4 İlişkili Hastalık - Orbital Tutulum
Dr. Meriç Ergene


SS25
Ailesel Soğuk İlişkili Sendrom 2 (Fcas2): Nadir Bir Olgu
Dr. Eren Soyaltın


SS26
Adenozin Deaminaz-2 Eksikliği Tanılı İki Kardeş
Dr. Pınar Özge Avar Aydın


SS27
Otozomal dominant CTLA4 eksikliği
Dr. Ferhat Demir

14:30 - 14:45

Metotreksat: Değişen Zamanda Değişmeyen Tedavi
Oturum Başkanı: Dr. Özgür Kasapçopur, Dr. Nuray Aktay Ayaz
Konuşmacı: Dr. Balahan Bora Makay

14:45 - 15:00

Akılcı ilaç kullanımı
Dr. Yelda Bilginer

15:00

Kapanış ve Sözel Bildiri Ödülleri