Bilimsel Program

12 ARALIK 2020, CUMARTESİ
TOPLANTI SALONU
09:00 - 09:15

Açılış Oturumu
Oturum Başkanları:
Çocuk Romatoloğu Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

09:15 - 10:00

Juvenil İdiyopatik Artritte Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları: 

 

Oligo-Poli JIA

 

Sistemik JIA

 

Juvenil Spondilit-Sakroiilit

10:00 – 10:15

ARA

10:15 – 11:15

Uydu Sempozyumu – NOVARTIS

11:15 - 11:30

ARA

11:30 - 12:30

Uydu Sempozyumu – ABBVIE

12:30 – 12:45

ARA

12:45 - 13:15

Sözel Bildirileri Sunumları - Juvenil İdiopatik Artrit
Oturum Başkanları:
SS01 - SS06

13:15 – 14:00

ÖĞLE ARASI

14:00 – 15:00

Uydu Sempozyumu – ROCHE

15:00 – 15:15

ARA

15:15 – 16:10

Sistemik Lupus Eritematosus
Oturum Başkanları: 

 

Sistemik Lupus Eritematozusda Güncel Gelişmeler

 

Sistemik Lupus Eritematozus Tedavisinde Güncel Gelişmeler

 

Anti Fosfolipid Antikor Sendromu Güncel Gelişmeler

 

Sözel Sunumlar
SS07 - SS08

16:10 – 16:25

ARA

16:25 – 17:10

Çocukluk Çağı Otoimmun Hastalıklar
Oturum Başkanları: 

 

Juvenil Dermatomiyozitte Güncel Gelişmeler

 

Sklerodermada Güncel Yaklaşımlar

 

Sözel Sunumlar
SS09 - SS11

17:10 – 17:20ARA
17:20 – 18:10

Otoinflamuvar Hastalıkta Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları: 

 

Otoinflamuvar Hastalıkta Tanıda Güncel Gelişmeler

 

Sözel Sunumlar
SS12 - SS18

13 ARALIK 2020, PAZAR
TOPLANTI SALONU
09:00 - 10:30

Çocuk Romatolojisi Pratiğinde COVID-19 (Olgu Paylaşımı)
Oturum Başkanları: 

 

Biyolojik Tedavi Alan Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Deneyimi

Olgu Sunumu:
Tartışmacı: 

 

Pediatrik Multisistemik Hiperinflamatuvar Sendrom

Olgu Sunumu:
Tartışmacı: 

 

Pandemi Döneminde Romatizmalı Çocuk  İzlemi ve Koruyucu Önlemler

10:30 – 10:40

ARA

10:40 - 11:10

Çocuk Romatolojide Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları: 

 

Biyolojik Tedavi Alanlarda Enfeksiyonlar

 

Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarında Aşılama

11:10 - 11:30

ARA

11:30 - 12:30

Uydu Sempozyumu - AMGEN

12:30 - 13:15

ÖĞLE ARASI

13:15 - 14:00

Çocukluk Çağı Vaskülitleri
Oturum Başkanları: 

 

ANCA İlişkili Vaskülitler ve Tedavi

 

Kawasaki Hastalığı

 

Sözel Sunumlar
SS19 - SS21

14:00 - 14:30

Sözel Bildiri Sunumları - Nadir Hastalıklar
Oturum Başkanları: 
SS22 - SS27

14:30 - 14:40

Akılcı ilaç kullanımı

 

Kapanış