Bilimsel Program

9 ARALIK 2020, ÇARŞAMBA
SALON A
09:00 - 12:00 GİRİŞLER
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 Patogenez Kursu
Düzenleyenler:
Dr. Betül Sözeri, Dr. Nuray Aktay Ayaz
Oturum Başkanları:
Dr. Betül Sözeri, Dr. Fatma Gül Demirkan, Dr. Müşerref Kasap
13:30 - 13:50 İmmun Sisteme Genel Bakış
Dr. Özge Altuğ Gücenmez
13:50 - 14:10 Otoinflamasyon
Dr. Ferhat Demir
14:10 - 14:30 Otoimmünite
Dr. Betül Sözeri
14:30 - 14:45 Kahve Molası
14:45 - 16:00 Oturum Başkanları: Dr. Zübeyde Gündüz, Dr. Nuray Aktay Ayaz, Dr. Pınar Özge Avar Aydın, Dr. Pelin Şenol
14:45 - 15:00 Juvenil İdiyopatik Artrit Patogenezi
Dr. Şerife Gül Karadağ
15:00 - 15:15 Üveit Patogenezi
Dr. Deniz Gezgin Yıldırım
15:15 - 15:30 Juvenil Dermatomiyozit Patogenezi
Dr. Ceyhun Açarı
15:30 - 15:45 Sistemik Lupus Eritematozus Patogenezi
Dr. Sibel Balcı
15:45 - 16:00 Skleroderma Patogenezi
Dr. Elif Çelikel
16:00 - 16:15  Kahve molası
16:15 - 17:15    Vaskülit Patogenezi
Oturum Başkanları:
Dr. Bora Gülhan, Dr. Esra Bağlan, Dr. Tuba Kurt
16:15 - 16:30 ANCA İlişkili Vaskülitler
Dr. Zahide Ekici Tekin
16:30 - 16:45 IgA Vasküliti
Dr. Gülçin Otar Yener
16:45 - 17:00 Kawasaki Hastalığı
Dr. Nihal Şahin
17:00 - 17:15 Behçet Hastalığı
Dr. Sümeyra Özdemir Çiçek
17:15 - 18:15  Romatolojide İlaçlar
Oturum Başkanları:
Dr. Yelda Bilginer, Dr. Burcu Bozkaya Yücel, Dr. Fatih Haşlak
17:15 - 17:35 Biyolojik İlaçlar
Dr. Semanur Özdel
17:35 - 17:55 IVIG Mekanizmaları
Dr. Fatma Aydın
18:00

Açılış Oturumu
Oturum Başkanları:
Dr. Seza Özen, Dr. Erbil Ünsal, Dr. Özgür Kasapçopur
Çocuk Romatoloğu Olmanın Dayanılmaz Hafifliği
Dr. Yelda Bilginer

Psikanaliz, Yaratıcılık ve İyileşme

Dr. Sedat Işıklı

10 ARALIK 2020, PERŞEMBE
SALON A
08:00 - 08:30 Uzmanına Danış - Kawasaki Hastalığı
Dr. Mukaddes Kalyoncu
08:30 - 09:10

Key Note Lecture
Oturum Başkanları:
Dr. Seza Özen, Dr. Erbil Ünsal, Dr. Mehmet Yıldız

Perspectives of Biosimilars

Dr. Hermine Brunner 

09:10 - 09:30 Sözel Sunum
09:30 - 10:45 Romatolojik Hastalarda Komorbiteler Oturumu-II
Oturum Başkanları:
Dr. Rezan Topaloğlu, Dr. Harika Alpay, Dr. Hatice Adıgüzel Dündar
09:30 - 09:50 Romatolojik Hastalıklar ve Akciğer
Dr. Nural Kiper
09:50 - 10:10 Romatolojik Hastalıklar ve Gastrointestinal Sistem
Dr. Özlem Durmaz
10:10 - 10:30 Romatolojik Hastalıklar ve İmmun Yetmezlikler
Dr. İlhan Tezcan
10:30 - 10:45 Sözel Sunum
10:45 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:00 Uydu Sempozyumu – NOVARTIS
Oturum Başkanları:
Dr. Seza Özen, Dr. Özgür Kasapçopur
Otoinflamatuar Hastalıkların Yönetimi: Kontrol Kimde?
Dr. Seza Özen
Sistemik JIA Tedavisinde Neredeyiz? Canakinumab Uzun Dönem Sonuçları
Dr. Özgür Kasapçopur
12:00 – 13:30

Öğle Yemeği ve Poster Turu
Oturum Başkanları: Dr. Gülay Demircin, Dr. Kenan Barut

13:30 - 14:10

Oturum Başkanları: Dr. Özgür Kasapçopur, Dr. Serdal Uğurlu, Dr. Burcu Güven

Romatolojide İlaç Alerjileri

Dr. Özge Soyer

14:10 - 14:30 Sözel Sunum
14:30 - 15:00 Kahve Molası
15:00 - 16:00

UYDU SEMPOZYUMU - ABBVIE

HUMIRA ile Jüvenil İdiyopatik Artrit Tedavisi ve Dahası

Oturum Başkanı: Dr. Erbil Ünsal

JIA ve Ekstraartiküler Manifestasyonlar

Dr. Betül Sözeri

JIA İlişkili Üveit

Dr. Esra Kardeş

16:00 - 17:30 Çocukluk Çağı Otoimmun Hastalıkların Yönetimi
Oturum Başkanları:
Dr. Sevgi Mir, Dr. Hakan Poyrazoğlu, Dr. Oya Köker Turan, Dr. Figen Çakmak
16:00 - 16:20 Miyozit Otoantikorlar ve Sonrası
Dr. Ezgi Deniz Batu Akal
16:20 - 16:40 Kalsinozis Tedavisi
Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan
16:40 - 17:00 Skleroderma Vaskülopati Yönetimi
Dr. Amra Adroviç
17:00 - 17:20 Sjögren Çocukluk Çağında Tanısı Zor mu?
Dr. Sezgin Şahin
17:20 - 17:30 Sözel Sunum
17:30 - 19:00 Sözel Sunumlar 
Oturum Başkanları:
Dr. Sevcan Bakkaloğlu, Dr. Müferet Ergüven, Dr. Nilüfer Tekgöz, Dr. Hakan Kısaoğlu
20:00 - 22:00

ÇOCUK ROMATOLOJİ YETERLİLİK KURULU

Dr. Erbil Ünsal

11 ARALIK 2020, CUMA
SALON A
08:00 - 08:30 Uzmanına Danış – PFAPA
Dr. Özlem Aydoğ
08:30 - 09:10 Key Note Lecture
Oturum Başkanları: Dr. Seza Özen, Dr. Ruhan Düşünsel, Dr. Selcan Demir
Treat To Target- SLE
Dr. Hermine Brunner
09:10 - 09:30 Sözel Sunum
09:30 - 10:45 Romatolojik Hastaları Enfeksiyonlardan Nasıl Korumalı?
Oturum Başkanları:
Dr. Metin Kaya Gürgöze, Dr. Ayşe Balat, Dr. Serkan Türkuçar
09:30 - 09:50 Biyolojik Tedavi Alanlarda Enfeksiyonlar
Dr. Mustafa Çakan
09:50 - 10:10 Çocuk Romatolojisi pratiğinde Enfeksiyonlar ve COVID-19
Dr. Özgür Kasapçopur
10:10 - 10:30 Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarında Aşılama
Dr. Kenan Barut
10:30 - 10:45 Sözel Sunum
10:45 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:00  Uydu Sempozyumu – Roche
Sistemik ve Poliartiküler JIA'da Actemra Deneyimi
Oturum Başkanları: Dr. Seza Özen, Dr. Özgür Kasapçopur
Vaka Paylaşımları
Dr. Nuray Aktay Ayaz 
Dr. Yelda Bilginer
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği ve Poster Turu
Oturum Başkanıları: Dr. Ezgi Deniz Batu Akal, Dr. Banu Çelikel Acar
13:00 - 14:15

ANCA İlişkili Vaskülitlerde İndüksiyon Tedavisi

Oturum Başkanları: Dr. Esra Baskın, Dr. Balahan Bora Makay, Dr. Ümmüşen Kaya Akça

13:00 - 13:30 Siklofosfamid
Dr. Ömer Karadağ
13:30 - 14:00 Rituximab
Dr. Seza Özen
14:00 - 14:15 Sözel Sunum
14:15 - 15:15 Genetik Okuma Oturumu
Oturum Başkanları:
Dr. Fatih Özaltın, Dr. Selçuk Yüksel, Dr. Emine Nur Sunar Yayla
14:15 - 14:35 Klinisyen Gözüyle
Dr. Huri Özdoğan
14:35 - 14:55 Genetik Bilimci  Gözüyle
Dr. Banu Peynircioğlu
14:55 - 15:15 Sözel Sunum
15:15 - 15:45 Kahve Molası
15:45 - 16:30 Komplemanın Romatolojik Hastalıklardaki Rolü 
Oturum Başkanları:
Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Ilmay Bilge, Dr. Erdal Sağ
15:45 - 16:05 Patogenez
Dr. Yelda Bilginer
16:05 - 16:25 Tedavi
Dr. Kübra Öztürk
16:30 - 18:30 Sözel Sunular
Oturum Başkanları:
Dr. Ozan Özkaya, Dr. Şebnem Sare Kılıç, Dr. Şeyda Doğantan, Dr. Erdal Atalay, Dr. Müge Sezer
18:30 - 19:30 ÇOCUK ROMATOLOJİ OLAĞAN GENEL KURUL
12 ARALIK 2020, CUMARTESİ
SALON A
08:00 - 09:00 Çocuk Romatolojide Hedefler Toplantısı
Dr. Balahan Bora Makay, Dr. Yelda Bilginer, Dr. Betül Sözeri, Dr. Nuray Aktay Ayaz
09:00 - 10:00 Konferans Opathies: I - II
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Öner, Dr. Necla Buyan, Dr. Gülşah Kavrul
Dr. Seth Masters
10:00 - 10:20 JIA Ayırıcı Tanısı; Farber Hastalığı
Oturum Başkanları: Dr. Erbil Ünsal, Dr. Betül Sözeri
Dr. Balahan Bora Makay
10:20 - 11:20 Juvenil İdiyopatik Artritte İlaç Kesilebilir mi?
Oturum Başkanları:
Dr. Umut Kavak Bayrakçı, Dr. Zelal Ekinci, Dr. Şeyda Doğantan
10:20 - 10:45 Steroid/DMARD
Dr. Nuray Aktay Ayaz
10:45 - 11:10 Biyolojik İlaçlar
Dr. Balahan Bora Makay
11:10 - 11:20 Sözel Sunum
11:20 - 11:50 Kahve Molası
11:50 - 12:50  Sistemik Lupus Eritematozus İdame Tedavisi
Oturum Başkanları:
Dr. Ozan Özkaya, Dr. Osman Dönmez, Dr. Semanur Taşkın
11:50 - 12:20 AZA
Dr. Betül Sözeri
12:20 - 12:50 MMF
Dr. Erbil Ünsal
12:50 - 13:05 EMERGE Tanıtımı
Dr. Erdal Sağ
13:05 - 14:05 Öğle Yemeği
14:05 - 14:25 Oturum Başkanları: Dr. Kibriya Fidan, Dr. Pınar Işık Ağras
Kolşisin Mucize Bir İlaç mı?
Dr. Sema Akman

14:25 - 15:45

İnflamasyon – Madalyonun Diğer Yüzü
Oturum Başkanları:
Dr. Afig Berdeli, Dr. Şükrü Arslan, Dr. Vildan Yavuz Güngörer
14:25 - 14:45 İnflamasyon ve Egzersizin Vazgeçilmez İlişkisi
Dr. Edibe Ünal
14:45 - 15:05 İnflamasyon ve Spor
Dr. Ela Tarakçı
15:05 - 15:25 İnflamasyon ve Beslenme
Dr. Müge Aksu Beyazıt
15:25 - 15:45 Tükenmişlik
Dr. Sedat Işıklı
15:45 - 16:15 

Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Sezgin Şahin

16:15 - 17:15 Kapanış ve Ödül Töreni